Kalendarium imprez w miastach

Gmina Klucze.
Organizator:Urząd Gminy Klucze
WspółorganizatorzyOśrodek Pomocy Społecznej, Gminy Zespół Oświaty
Działaniainformacja o Kampanii Parkingowej na stronie internetowej gminy (www.gmina-klucze.pl): tekst informacyjny, logo, film *** Zorganizowanie lekcji wychowawczych w szkołach na terenie Gminy Klucze na temat kampanii i osób niepełnosprawnych *** Zawieszenie plakatów KP w budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Kultury, ośrodek zdrowia itp.) i szkół na terenie Gminy Klucze *** Kolportaż ulotek wśród osób odwiedzających urząd *** Informacja na temat kampanii w lokalnej gazecie - Samorządowym Biuletynie Informacyjnym "Echo Klucz" i innych *** Informacja o kampanii oraz o włączeniu się w kampanię Urzędu Gminy Klucze w mediach regionalnych (lokalne dodatki do Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego)


Powiat zgorzeleckimiasta Zgorzelec, Bogatynia
Organizator:Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
MiejsceStarostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Działania:konferencja inaugurująca Kampanię *** dystrybucja plakatów i ulotek kampanii poprzez gminy powiatu, Straż Miejską, Policję *** emisja spotu telewizyjnego w lokalnej telewizji *** emisja programu z konferencji w lokalnej telewizji *** umieszczenie plakatów i ulotek w obrębie Wydziału Komunikacji *** wystosowanie pism do ośrodków szkolenia kierowców w powiecie na temat założeń kampanii *** dystrybucja plakatów i ulotek kampanii poprzez harcerzy Hufca ZHP Zgorzelec im. Osadników Wojskowych *** przeprowadzenie ankiety wśród posiadaczy kart parkingowych na temat miejsc parkingowych
Konferencja prasowa19.09.2007 o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Wykaz osób zaproszonych: Sekretarz Starostwa Powiatowego, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Zgorzelca, Komendant Straży Miejskiej w Zgorzelcu, Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji , reprezentanci gmin w powiecie zgorzeleckim, lokalne media.
Patronat medialny:Telewizja kablowa Tomków, prasa - Gazeta Powiatowa, Gazeta Kurier, zgorzelec.info, portale: regionalny portal prasowy WWW.Zinfo.pl


Radom.
OrganizatorPrezydent Miasta Radomia-Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
WspółorganizatorzyKomenda Wojewódzka Policji wydz. Ruchu Drogowego, komenda Straży Miejskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu, Centrum Handlowe M-1, Supermarket Leclerc
MiejsceUrząd Miejski w Radomiu
Działania:konferencja prasowa *** happening *** akcja informacyjna kolportaż ulotek


Tychy.
Organizator:Urząd Miasta
WspółorganizatorzyStraż Miejska
Działania19.09. - "Dzień bez mandatu" (Straż miejska będzie patrolować miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy miejsce będzie zajęte przez osobę nieuprawnioną do korzystania z niego, strażnicy założą blokadę. Po zdjęciu blokady, strażnicy zamiast wypisać mandat, poinformują kierowcę o prowadzonej akcji i przekażą materiały promocyjne.) *** informacja o kampanii i dystrybucja materiałów do szkół nauki jazdy


Wałbrzych.
OrganizatorUrząd Miasta Wałbrzycha
WspółorganizatorzyZDIK, Straż Miejska, KMP Wydział Ruchu Drogowego, WORD, PHU Autocentrum Sernice Sp. z o.o., PZU oddz. Wałbrzych, Wydział Komunikacji, Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
MiejsceUrząd Miejski Wałbrzych
Działania19.09.2007 - konferencja prasowa (poruszone zostaną zagadnienia karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, karta parkingowa dla placówek zajmujących się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych, znaki drogowe; przybliżenie tematu uczestnikom nauki jazdy WORD, przystosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych, kontrola miejsc parkingowych wspólnie ze Strażą Miejską; 25.09.2007 i 10.10.2007 - włączenie do współpracy w Kompani parkingowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych pomoc przy kolportowaniu ulotek oraz kontrolowaniu miejsc parkingowych *** pomoc przy rozprowadzaniu ulotek przez PZU oddział Wałbrzych załączanie ich do zawieranych umów OC i AC *** rozprowadzenie ulotek przy udziale Wydziału Komunikacji załączając ulotkę do wydawanego prawa jazdy *** pomoc przy rozprowadzeniu ulotek Autocentrum Sernice załączanie ulotek do wystawianych faktur sprzedaży i rachunków *** rozkolportowanie plakatów przy pomocy ZDIK umieszczenie plakatów w środkach transportowych- autobusach *** nagłośnienie kampanii w TV "Dami" zachęcenie, aby media brały udział w kampanii *** przybliżenie tematu pakowania na kursach nauki jazdy *** przystosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych.


Skierniewice.
OrganizatorStowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach
Data01.10.2007
Działaniapromocja idei KP w lokalnych mediach oraz wśród mieszkańców Skierniewic (plakaty, ulotki, materiały promocyjne dla mediów) *** dystrybucja materiałów i pomoc w prowadzeniu kampanii przez dwa Ośrodki Kształcenia Kierowców *** współpraca z supermarketami, strażą miejską oraz policją *** happening w pierwszym tyg. października (w miarę możliwości powtarzany w późniejszych terminach) *** bieżąca promocja treści związanych z kampanią w mediach oraz na licznych spotkaniach


Dzierżoniów.
OrganizatorUrząd Miasta w Dzierżoniowie
WspółorganizatorzyStraż Miejska w Dzierżoniowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Projekt Parking Serwis - Biuro Strefy Płatnego Parkowania Dzierżoniów, Centrum Językowe - Petra Ćwiertka
MiejsceDzierżoniów Rynek
Działaniaakcja informacyjna prowadzona przez Straż Miejską *** akcja informacyjna prowadzona przez pracowników Biura Strefy Płatnego Parkowania *** promowanie akcji parkingowej wśród kursantów szkół nauki jazdy w Dzierżoniowie *** propagowanie idei akcji parkingowej podczas dorocznej imprezy pod nazwą "Prezentacje Dzierżoniowskie" w dniach 29-30.09.2007r.


Łęczna.
OrganizatorUrząd Miejski w Łęcznej
WspółorganizatorzyStraż Miejska w Łęcznej, Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej, Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
Data19.09.2007 r.
MiejsceTeren przy Targowisku Miejskim - ul. Braci Wójcickich, Łęczna
Działaniahappening *** rozdawanie ulotek *** pouczanie kierowców *** przekazanie plakatów do największych urzędów i przedsiębiorstw


Rzeszów.
OrganizatorUrząd Miasta Rzeszowa
Miejsceratusz Urzędu Miasta Rzeszowa (Sala Nr 21)
Działaniakonferencja prasowa *** akcja rozdawania ulotek Kampanii Parkingowej przez strażników Straży Miejskiej w Rzeszowie wśród kierowców, na terenie całego miasta


Jaworzno i Trzebinia.
OrganizatorFundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"
WspółorganizatorzyPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oddział Jaworzno
SponsorzyArt-Com ul. Grunwaldzka 120 43-600 Jaworzno *** Świat Prezentów ORI ul. Grunwaldzka 60 *** Biuro-LAND Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 2F 43-603 Jaworzno
MiejsceHala Widowiskowo-Sportowa. ul. Grunwaldzka 80
Działaniazorganizowanie konkursu rysunkowego z nagrodami dla dzieci ze szkoły integracyjnej *** oplakatowanie urzędów oraz sklepów jak również 40 wiat przystanków autobusowych w Jaworznie *** w Trzebini akcja oplakatowania urzędów administracji lokalnej *** akcja wręczania ulotek *** pikieta pod Halą Widowiskowo-Sportową


Gliwice.
OrganizatorStowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach, organizacja pożytku publicznego: KRS 3452 44-100 Gliwice , ul. Zwycięstwa 34 of.
WspółorganizatorzyUrząd Miejski w Gliwicach, Straż Miejska w Gliwicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Starostwo Powiatowe) w Gliwicach, Stowarzyszenie JA TY MY w Pyskowicach, TESCO, Gliwickie Centrum Handlowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej w Gliwicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
SponsorzyIntegracja" ; Urząd Miejski w Gliwicach, Straż Miejska w Gliwicach , Stowarzyszenie "SON" w Gliwicach
Działaniaakcje ulotkowe pod dużymi obiektami handlowymi *** wizyty Strażników Miejskich w szkołach podstawowych z ulotkami *** druk specjalnego biuletynu informacyjnego "SONata"


Ozorków.
OrganizatorPolskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczkę- Oddział Łódzki pod patronatem Urządu Miasta Ozorkowa
WspółorganizatorzyPolskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczkę - Oddział Łódzki
Sponsor głównyPOLSKA WODA Sp. z o.o. Aleksandria 1a , 95-035 Ozorków
Data19.09.2007r.
Godzina rozpoczęcia11.00
Miejsceboisko miejskie MOISIR Ozorków, ul. Łęczycka 1
Działaniazawody sportowe osób niepełnosprawnych *** zabawy integracyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ze sprawnymi rówieśnikami *** poczęstunek dla uczestników imprezy jak i występy artystyczne zespołów z województwa łódzkiego *** Goście specjalni: uczestnicy zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Zgierza, Aleksandrowa, Łęczycy i Łodzi *** Gwiazda imprezy: występ profesjonalnych klaunów *** degustacje zdrowej żywności (jak soki, jogurty) *** wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych *** loteria fantowa