Prezes przedstawi stan finansów Górnika. Będą kolejne cięcia?

W Zabrzu można się spodziewać kolejnych cięć. Po ostatniej restrukturyzacji i serii zwolnień, prezes klubu przedstawi swoje dalsze plany członkom Rady Nadzorczej.
W połowie grudnia w Zabrzu zbiera się Rada Nadzorcza Górnika. Sytuację finansową klubu, sposoby wyjścia z finansowego dołka, ma przedstawić prezes Artur Jankowski. - Na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej poznamy założenia planu finansowego na przyszły rok oraz omówimy stan prac nad planem naprawczym koniecznym, aby w okresie najbliższych kilku lat znacząco poprawić kondycję finansów klubu. Dopiero wówczas będziemy mogli realnie ocenić na ile przeprowadzone ostatnio zmiany personalne i organizacyjne dają nadzieje na lepsze funkcjonowanie klubu - mówi Jędrzej Jędrych, członek Rady Nadzorczej Górnika.

Nieoficjalnie mówi się, że przesądzony jest los drużyny rezerw, która gra w A klasie. Wszystko wskazuje na to, że klub zrezygnuje z tej drużyny.