Punkt 9 f kluczowy dla przyszłości Ruchu Chorzów

Najważniejszym punktem walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu Chorzów będzie połączenie niebieskiej spółki z firmą z Cypru. To jednak nie wszystko, czym zajmą się w piątek działacze niebieskich.
Wspomniany mariaż z cypryjską firmą jest określony w planie zebrania punktem "9 f".

Sprawdźmy, czym jeszcze zajmą się działacze wicemistrza Polski:

1. Omówienie rozwoju i wyników działalności spółki za rok obrotowy, tj. od 1.01.2011 r. do 30.06.2012 r.

2. Podjęcie uchwał w spawach: dalszego istnienia Spółki, pokrycia straty za ostatni rok obrotowy;

3. Udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy;

4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy.

To tylko część punktów walnego zgromadzenia.

- To standardowe zebranie, które rok w rok odbywa się pod koniec grudnia. Nie przewiduję żadnych komplikacji - mówi Dariusz Smagorowicz, prezes wicemistrza Polski.

Wybierz wydarzenie roku w śląskim futbolu