Sport.pl

Czy GieKSa będzie istnieć? Kluczowe decyzje w maju

Wkrótce odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zadecyduje o przyszłości katowickiego klubu.
Zarząd GKS-u zwołał walne na 15 maja. Już teraz wiadomo, że będzie to kluczowa data dla klubu. W związku z fatalnymi wynikami finansowymi, czyli stratą wynoszącą ponad 14 mln zł, na walnym będzie głosowana uchwała o dalszej działalności spółki. Niedawno Centrozap zapowiadał, że jeśli do tego czasu miasto nie wyrazi chęci przejęcia akcji GieKSy, to będzie przeciwko kontynuacji działalności spółki.

Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny. Przypomnijmy, że po tym jak Centrozap sprzedał akcje powiązanej z nim firmie Trust Trading, pojawiła się deklaracja miasta o możliwym wsparciu klubu.

Dodajmy, że na walne przygotowano już projekt uchwały o pokryciu strat za 2011 r. z "zysków z przyszłych okresów". Właściciele klubu mają też powołać pięciu członków rady nadzorczej kolejnej kadencji.

Zarząd GKS-u chce też, aby akcjonariusze upoważnili go do "podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10.667.801,00 zł". Oficjalne uzasadnienie to zapewnienie władzom spółki "elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz potencjalną restrukturyzację części zadłużenia Spółki."

Więcej o: