Kibice GieKSy piszą do PZPN-u w sprawie fuzji. "Zawoalowana forma korupcji"

Stowarzyszenie kibiców GKS-u Katowice "SK1964" przekonuje, że fuzja jest sprzeczna z przepisami PZPN i UEFA.
To już kolejny przejaw protestu katowickich kibiców przeciwko fuzji. Pierwszym było specjalne oświadczenie stowarzyszenia.

https://www.sport.pl/sport-slask/1,124014,12146740,Fani_GieKSy_kontratakuja__Nie_ma_zgody_na_fuzje_.html

środę kibice zablokowali wyjście na trening piłkarzy, którzy mają grać dla KP. Pojawili się też pod domem prezesa klubu Ireneusza Króla. Teraz zwrócili się w sprawie fuzji do PZPN-u. Oto treść pisma:

"Szanowni Państwo, My, Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice "SK1964" zwracamy się do Państwa, jako do ostatniej instancji, która może zapobiec dokonania czynności, która jest sprzeczna zarówno z zasadami uczciwości, sportowej postawy, zasad fair play, ale także sprzeczna z przepisami PZPN oraz UEFA.

W chwili obecnej dokonywana jest bulwersująca próba oszukania zasad ducha sportu, przepisów licencyjnych, a co gorsza próba unicestwienia wspaniałej historii i tradycji dwóch piłkarskich klubów: GKS Katowice oraz Polonii Warszawa.

Opisywana szeroko w mediach umowa sprzedaży akcji spółki Polonii Warszawa S.A. spółce zależnej od Pana Ireneusza Króla, zmiana jej nazwy na KP Katowice S.A. spowoduje zakończenie działalności klubu piłkarskiego Polonia Warszawa. Planowana w następnym kroku fuzja tworu KP Katowice ze spółką GKS GieKSa Katowice S.A. oznaczać będzie koniec sportowych i piłkarskich tradycji GKS Katowice, ponieważ pierwszy zespół występujący obecnie w pierwszej lidze piłkarskiej ma zostać wycofany, a jego rezerwy, które w tym roku uzyskały awans do IV ligi, rozwiązane. Uzyskanie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej na skutek transakcji handlowej, gra na licencji przyznanej innemu klubowi, budzi głęboki sprzeciw środowiska GKS-u Katowice i jest całkowicie nie do zaakceptowania. Uważamy, iż jest to nic innego, jak próba uzyskania satysfakcjonującego wyniku sportowego za pieniądze i zawoalowana forma korupcji sportowej. Co więcej, takie postępowanie jest sprzeczne ze statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej artykuł 4 §2 a). Członkowie PZPN zobowiązani są do "przestrzegania zasad lojalności, uczciwości i sportowej postawy jako realizacji idei fair play".

Przywołana powyżej transakcja stoi także w sprzeczności z podręcznikiem licencyjnym PZPN oraz UEFA. Zgodnie z artykułem 4.2.1.2 "Każda zmiana formy prawnej klubu lub struktury przedsiębiorstwa (ze zmianą swojej siedziby, nazwy klubu lub jego barw czy przekazywania udziałów pomiędzy różnymi klubami włącznie) w trakcie tego okresu w odniesieniu do jego zakwalifikowania się na podstawie wyniku sportowego i/lub uzyskanie przez niego licencji ze szkodą dla uczciwości rozgrywek uznaje się jako zerwanie członkostwa w PZPN w znaczeniu tego warunku"

Planowana zmiana nazwy spółki Polonia Warszawa S.A. na KP Katowice S.A., przeniesienie siedziby tej spółki do Katowic, mianowanie nowych władz, zwolnienie dotychczasowych pracowników, w pełni wyczerpują znamiona czynu zabronionego przywołanym artykułem, w związku z powyższym powinny podlegać sankcji określonej w artykule, czyli zerwaniem członkostwa w PZPN, a co za tym idzie utracić licencję do występowania w rozgrywkach ligowych.

W deklaracjach nowego właściciela KP Katowice S.A. który planuje przeprowadzenie fuzji tego podmiotu ze spółką GKS GieKSa Katowice S.A., widać też próbę ominięcia artykułu 4.4.1.8, który mówi, że Licencja Ekstraklasy nie może podlegać przeniesieniu.

Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie z artykułem 4.2.1.3. b). "PZPN może zastosować wobec licencjobiorcy karę zawieszenia lub pozbawienia licencji, jeżeli którykolwiek z warunków wydania licencji Ekstraklasy przestanie być spełniony".

Dokonana transakcja zbycia akcji, oraz przeniesienia klubu z Warszawy od Katowic powoduje automatycznie, iż szereg podstawowych warunków infrastrukturalnych, prawnych oraz personalno-administracyjnych przestały być spełniane, co powinno samo w sobie skutkować pozbawieniem spółki KP Katowice S.A. licencji na rozgrywki ligowe.

Mając na uwadze powyższe, liczymy iż Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjrzy się dokładnie sprawie, a w rezultacie nie dopuści do zrealizowania planów ludzi, którzy za nic mają prawa będące fundamentem zasad kierujących piłką nożną oraz nie dopuścicie Państwo by dokonano gwałtu na historii i tradycji dwóch zasłużonych polskich klubów.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Kibiców GKS-u Katowice "SK1964"