Kontrolowana rewolucja we władzach GKS-u Katowice

Wszyscy członkowie rady nadzorczej GKS-u Katowice złożyli rezygnacje.
Klub poinformował, że rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej złożyli: Krystyna Siejna (wiceprezydent Katowic była przewodniczącą rady), Anna Sokolik, Jerzy Łączkowski, Elżbieta Solska-Kuchciak oraz Anna Dudzińska. Decyzja członków rady nie jest zaskoczeniem. Reprezentanci Urzędu Miasta musieli złożyć rezygnacje, po tym jak Katowice oficjalnie objęły ponad połowę udziałów w spółce.

Na 30 września zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy GieKSy, na którym zostanie powołana nowa rada. Miasto - jako największy udziałowiec klubu - zachowa oczywiście nad nią kontrolę.