Katowice wywiązały się z finansowej obietnicy wobec GKS-u

Miasto objęło kolejny pakiet udziałów w GKS-ie Katowice. To oznacza, że klubowe konto zasili ponad milion złotych.
Klub podpisał już z miastem umowę o objęciu 1,25 mln akcji z nowej emisji. Tyle pieniędzy wpłynie też do klubu z Bukowej. Katowice, które są największym udziałowcem GKS-u, jeszcze umocnią swoją pozycję w spółce.

To już ostatnia z tegorocznych transz pomocy miasta dla klubu. Zgodnie z obietnicami Katowice wsparły GieKSę kwotą 5 mln zł.

Dodajmy, że w ostatnich dniach ukonstytuowała się nowa rada nadzorcza klubu. Jej przewodniczącym został Stanisław Krusz, który jest członkiem zarządu Katowickich Wodociągów, a także członkiem rady nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.